FeedPackers analysoi sosiaalisen median asiakaspalautteen ja kertoo mihin on syytä reagoida ja mihin ei.

 
 

 
 

Yritykset saavat päivittäin massiivisen määrän palautetta eri kanavissa. Osa palautteesta on silkkaa kiusantekoa, ja osa taas kertoo aidoista asiakaskokemusta haittaavista epäkohdista. Joissakin palautteissa saattaa piillä ideoita ja ajatuksia, jotka voisivat edistää tai jopa mullistaa liiketoimintaa.

Tiedätkö mikä osa saamastasi asiakaspalautteesta on aidosti merkityksellistä?

Me pakkaamme erilaisista tietolähteistä keräämämme asiakaskokemukset ymmärrykseksi ja näkemykseksi siitä, mitä pitäisi tehdä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kun olet aina ajan hermolla siitä, mitä asiakkaasi todella ajattelevat, pystyt reagoimaan nopeammin ja kasvattamaan etumatkaasi kilpailijoihin.

Meille asiakaspalaute käsittää kaiken sen, mitä asiakkaat puhuvat yrityksestä sen omissa tai sosiaalisen median kanavissa. Me löydämme kilpailuetua tuovat kehitysideat ja arvioimme nykyisen palvelun kehitystarpeet.

 

Toimintamme tavoite ei ole loppuraportti vaan se, mitä sen pohjalta tapahtuu.

Palvelumme

Rakennetaan yhdessä toimiva kokonaisuus työkalujemme avulla

palapeli_violetti.png

SoMe-tulkki

SoMe-tulkki tunnistaa sosiaalisen median keskusteluista ja viesteistä oleelliset ja liiketoiminnalle merkitykselliset kuluttajanäkökulmat.

SoMe-tulkki ymmärtää ilmiöiden laajuuden ja merkityksen yrityksen liiketoiminnan kasvun näkökulmasta.

Datalähteinä käytetään aina erilaisia sosiaalisen median kanavia.

Käytettävä data räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

haaste_violetti.png

Palautepakkaaja

Palautepakkaaja kokoaa näkemyksen yrityksen tuottamasta asiakaskokemuksesta. Palvelun tai tuotteen kehitystä voidaan parantaa jatkuvan analyysin ja toimenpiteiden avulla.

Palautepakkaajan avulla löydetään yrityksen tärkeimmät menestystekijät sekä kehityskohteet.

Datalähteenä käytetään yrityksen omissa kanavissa vastaanottamaa suoraa asiakaspalautetta. Palautetta analysoidaan aina vähintään 6 kk:n ajalta kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

kiikarit_violetti.png

Asiakasagentti

Asiakasagentti -palvelu on älykäs asiakasyhteisö, joka ei vain kerää dataa vaan osallistaa ja sitouttaa asiakkaat yrityksen kehittäjiksi.

Asiakasagentti –palvelu rakennetaan täysin yrityksen tarpeiden pohjalta ja sitä voidaan käyttää myös yrityksen sisäisten kehitysprosessien alustana.

Asiakasagentit suorittavat annettuja tehtäviä ja auttavat ratkomaan mm. tuotekehityksen pulmia nopeasti ja tehokkaasti.